Prasy do paczkowania CPS

Prasy CPS 160, CPS 320

Prasy do paczkowania CPS przeznaczone są do przetwarzania dużych gabarytowo metalowych odpadów z prasowni, głównie w przemyśle samochodowym.

Zalety:

- przekrój pakietu 300x300 mm (CPS 160) i 400x400 mm (CPS 320)

- urządzenie dozujące z wagą ładowanego złomu

- maszyna bezpieczna dla środowiska

- duża wydajności do 28 ton/godzinę

Konstrukcja urządzenia:

Konstrukcja prasy jest trójstopniowa. Siły stłaczają odpady metalowe po kolei, w trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach.

Głównymi częściami prasy są: misa załadowcza do zgarniania, szafa prasowania, prasa wstępna, prasa wykańczająca. Elemnty te uzupełnia zasuwa, która podczas prasowania paczki zamyka szafę prasowania. Po otwarciu zasuwy pojawia się paczka wysunięta z szafy.

Część hydrauliczna z instalacją i przewodami zapewnia napęd prasy. Prasa może funkcjonować w systemie półautomatycznym, ręcznym lub systemie automatycznym, przy wykorzystaniu automatu dającego się programować.

Prasy CPS wyposażone są w centralne smarowanie smarem.

Jednym ze strategicznych Klientów firmy ŽĎAS jest fabryka samochodów VOLKSWAGEN, do której zostały dostarczone ostatnio trzy w pełni zautomatyzowane prasy CPS 320 (dwie prasy do VW Wolsfsburg i jedna do VW Hannover).

Prasa CPS 630

Prasa umożliwia przetwarzanie złomu amortyzacyjnego i nadwozi samochodowych.

Zalety:

- duża wydajność do 45 ton/godzinę

- wysoka zwartość pakietów

- duże wymiary komory załadowczej

- prosta obsługa i ekologiczna praca

Parametry techniczne:

    CPS 160 CPS 320 CPS 630
Maks. siła zgniatania kN 1 600 3 300 6 300

Wymiary paczki

       
wysokość mm 300 400 600
szerokość mm 300 400 600
głębokość mm 1 480 1 650 4 250

Wymiar szafy prasowania

       
szerokość mm 900 1 400 1 960
głębokość mm 750 1 250 1 600
Maks. grubość złomu mm 4 6 8
Maks. liczba pakietów 1/godz. 92 90 61
Maks. wydajność t/godz. 12,5 28 58

Instalowana moc pobierania

pompy głównej
kW 75 2x75 3x75